Skip to main content

Ostoskori

Close Cart

Luku- ja lähilasit

Siinä vaiheessa, kun ikää on kertynyt 40-45 vuoden verran, useimmat alkavat kokea lukemisen vaikeammaksi kuin aikaisemmin. Jos aiemmin ei ole ollut käytössä silmälaseja lainkaan, avuksi riittää lukulaseissa usein pelkkä plusvoimakkuus.

Lukulasien tarve johtuu ikääntymisen myötä siitä, että silmän oma linssi (ns. mykiö) alkaa vähitellen jäykistyä eikä enää pysty niin hyvin mukautumaan eri etäisyyksille. Henkilöt, joilla on aiemmin ollut käytössä ns. miinuslasit kauas katseluun (eli jotka ovat likinäköisiä eli ns. myooppeja), näkevät usein hyvin tietylle lähietäisyydelle ilman silmälasejakin. Mitä suurempi on myoopin miinustaitteisuus (tai likitaitteisen miinus-voimakkuus linsseissä), sitä paremmin he usein näkevät varsin pieniäkin kohteita, kunhan kohde tuodaan riittävän lähelle. Henkilö, jolla on esim. miinustaitteisuus –7.00 dpt, voi usein nähdä hyvinkin pientä tekstiä ilman silmälaseja, kun teksti on lähellä silmää, n 14 cm etäisyydellä. Esim  -3,0 voimakkuudella tarkan näkemisen etäisyys on 33 cm).

Henkilöt, joilla on nuorempanakin ollut tarve pluslasien käyttöön eri etäisyyksille (ns. kaukotaitteiset eli hyperoopit), tarve lukulasien käyttöön usein korostuu jo varhaisemmallakin iällä.

Kaukolasit

Aikuisilla pelkät yksitehoiset silmälasit kauas katsomiseen riittävät usein ainoiksi silmälaseiksi, jos silmälasien käyttäjän ikä on alle 45 vuotta, jos silmien rakenne on taittovirhettä lukuun ottamatta normaali ja jos silmien toiminta ja yhteisnäkö ovat normaaleja.

Jos silmälasien käyttäjän ikä on yli 45 vuotta, tarvitaan ns. kaukokorjauksen lisäksi usein myös lähikorjausta. Tällöin lähelle näkemistä tuetaan erillisellä lähikatseluun tarkoitetulla voimakkuudella. Tällöin linssien alaosiin voidaan valita lähikatseluun soveltuva voimakkuus tai voidaan käyttää myös erillisiä lähityöskentelylaseja.

Moniteholasit

Moniteholaseilla tarkoitetaan silmälaseja, joissa on korjaukset sekä kauas että lähelle katsomiseen. Moniteholasit ovat usein paras vaihtoehto vaihtoehto, jos kokee hankalaksi vaihtaa silmälaseja käyttötarkoituksen mukaan. Parhaiten moniteholasit toimivat silloin, kun aiemmin on ollut käytössä ns. yksiteholasit. Nykyisin käytetään eniten ns. rajattomia moniteholaseja joissa linssin yläosassa on kaukokatselun alue ja alaosassa lähikatselun alue. Voimakkuus muuttuu ”portaattomasti”, ilman näkyvää rajaa. Rajallisia kaksiteholinssejä ei juurikaan enää käytetä rajoitetun katseluetäisyyden ja kuvahypyn vuoksi. 

Moniteholasit voivat vaatia totuttelua, sillä monitehoisissa linsseissä tarkin näköalue on usein linssin keskeisimmillä alueilla ja linssin reuna-alueet voivat aiheuttaa kuvan kaareutumista. Lukualue voi vaikeuttaa liikkumista rappusissa; samoin kynnysten arvioiminen voi olla aluksi hankalaa. Aivot usein tottuvat ajan kanssa käsittelemään uudenlaista kuvaa, ja kiusalliset oireet häviävät usein muutamien päivien tai muutamien viikkojen jälkeen, kun laseja on alkanut käyttämään säännöllisesti.

Entä kaksitehot?

Kaksiteholinsseissä on kaksi erillistä voimakkuusaluetta; kaukoalue joka kattaa suurimman osan linssin pinta-alasta ja erillinen, näkyvä lukuluukku, johon on hiottu haluttu lähivoimakkuus. Kaksiteholinssit ovat hyvä ratkaisu niille, jotka ovat niihin jo tottuneet.

Kaksiteholinssien valmistus ja käyttö on vähentynyt huomattavasti nykyisten kehittyneempien moniteholinssien tultua markkinoille. Ololinssit eivät tarjoa kaksiteholinssejä.

Lähde: Duodecim Terveyskirjasto & Piiloset